JAWA 250-11 pérák (1951)

Fotodokumentace před a po kompletní renovaci:

 Předrenovační stav motocyklu: